พิธีเปิดทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Online ปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.

  • รับชมย้อนหลังพิธีเปิดทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Online ปี 2563 ทางลิ้ง https://youtu.be/edpOUKkSLJM
  • รับชมถ่ายทอดผ่าน Video LIVE Face Book ที่ https://www.facebook.com/loei1

ภาพพิธีเปิดทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Online ปี 2563

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

เอกสาร/หนังสือ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

รับชมย้อนหลัง ทางลิ้ง https://youtu.be/vt-jneIHxlo

เอกสารประกอบการประชุม

ภาพการประชุมคณะกรรมการ วันที่ 6 ส.ค.2563


https://drive.google.com/drive/folders/1_8u1H00FgLM_GXOiWrq_9Kv4JEZjl3J6?usp=sharing

เชิญชวนสมัครเป็นกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปี 2563 สพป.เลย เขต 1 ทางลิ้ง https://forms.gle/EkU4bB1xwEmE6PJX9

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมของครูและบุคลากรมางการศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563